1. reflexe duchovní obnovy pro manžele ve Štěkni - pozitivní zpětná vazba od účastníků, program se povedl, spokojenost organizátorů, znovu až za dva roky, příští rok nabídneme farní víkend všem
3. reflexe posvícení a farní den - program zaplatila městská část, poděkování, příští rok ponecháme dětské divadlo
4. advent - otevření kostela 30.11., 9.12., program o adventu připraví Anežka, představení projektu varhan, prodej oplatek
5. Vánoce - pořad bohoslužeb, 31.12. vinořské putování na mši do Cvrčovic, Letňany 1.1. večerní mše sv. + novoroční procházka - František, plakát na web
6. brigády na faře - začnou v novém roce, oznámíme konkrétní práce, svépomocí začneme rekonstrukci fary
7. způsob přijímání Eucharistie - rozhodnutí P. Františka - způsob podávání pod obojí lze dvěma způsoby: 1. namáčením od podávajícího 2. napitím z kalicha, praxe již od následující neděle
8. Modlitby matek - nabídka programu pro všechny matky
9. neděle 3.12. mše za děti, které byly v našem kostele pokřtěny, neděle s kázáním pro děti, přijde Mikuláš