24. 2. v 15 hod. na faře ve Vinoři Postní duchovní obnova na téma Co nám Ježíš dává? přednáší Pavlína Bílková 

25. 2. představení dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání + farní kafe před kostelem.

12. 3. Mše: návod k použití. Společné zastavení se nad obtížemi našeho prožívání mše, společné hledání toho, jak si ze mše odnést co nejvíc.

17.3. – mši sv. slouží novokněz P. Matěj Jirsa – možnost přijetí novokněžského požehnání

27.4. – pouť na Svatou Horu s farností Chodov

18.5. – Farní výlet na Sázavu – společně s farností Vinoř

18.5. – Vigilie svatodušní 

1.6. cyklopouť s farností Kbely

7. 6. Noc kostelů

16.6. – 1. svaté přijímání dětí

23.6. Farní den + oslava 5. výročí kněžského svěcení

5.10. posvícení kostela

15. - 17. 11. Farní víkend ve Štěkni