1. Ohlédnutí za adventem a Vánocemi

Duchovní obnova: kladně hodnoceno - na začátku adventní doby, přednášející

Advent i Vánoce : kladně hodnocena témata na stojanu formou blízkou pro veřejnost

Betlém – návrh dát ho do kaple, odpoledne x večer 30.-31. umožnit prohlídku betléma dle našich možností

Vánoce – bohoslužba pro děti – P. František Slavíček :+ zapojení dětí – průvod s Ježíškem do betléma, nabídka odchodu po bohoslužbě slova, Půlnoční:  + vítání před kostelem – průvodce bohoslužbou, osobní kontakt, návrh z Vinoře – texty koled na zadní straně průvodce

+ 23.12. otevřený kostel pro ty, pro které Vánoce nejsou radostné svátky, zopakovat příští rok

2. Setkání zástupců farností s panem arcibiskupem 12.2. v 18 hod.

Prezentace aktivit: návrhy:  varhany, bohoslužby v Letňanech, spolky, otevřenost ven, OTEVŘENOST LIDEM NEKOSTELNÍM, KOMUNITĚ, OBCI

vybráno ROZŠIŘ PROSTOR SVÉHO STANU – SYNODNÍ HESLO – každý je vítán

Delegátky za farnost – Kateřina Kulawiecová a Anežka Hesová

Návrh k dalšímu setkání s panem arcibiskupem nad otázkami, které trápí místní církev

3. plán akcí

viz článek na webu

4. Výroční zpráva na rok 2023

5. Dotazník pro farníky – pro farníky (např. jaké aktivity by rádi ve farnosti měli či do jakých by se rádi zapojili, otázky na kázání, přijetí do společenství). Do příští PR promyslet, které otázky bychom tam chtěli mít.

6. Pozvání na pastorační radu i pro nečleny

Termín další PR: 17.4.