Anežka Drlíková nabízí Farní tábor pro děti z různých farností. Anežku můžete znát ze společenství 10+. Více informací na T: 722 736 882, drlikovaa@gmail.com

Farní charita Čakovice nabízí finanční pomoc s proplacením tábora vícečetným rodinám a všem rodičům, pro které by nebylo možné vynaložit tyto finanční prostředky. Obrátit se můžete na [email protected]