Blog farnosti

Zápis z pastorační farní rady konané 7. 9. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 7. 9. 2022

V úvodu svého setkání se pastorační rada věnovala podzimním akcím. Podrobnosti viz web farnosti.

Číst dál
Nový web

Nový web

Jak jste si zřejmě všimli, tak web farnosti doznal určité proměny. Ta není jen grafická, ale najdete na webu i několik nových funkcí.

Číst dál
Národní syntéza Synody o synodalitě

Národní syntéza Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Sdílíme zde články z webu cirkev.cz k tomuto tématu.

Číst dál
Restaurování rozety a portálu

Restaurování rozety a portálu

Číst dál
Nový web naší farnosti

Nový web naší farnosti

Číst dál
Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

Číst dál
Shrnutí synodálních skupinek

Shrnutí synodálních skupinek

Číst dál
ROZLOUČENÍ A PŘIVÍTÁNÍ NAŠICH KNĚŽÍ

ROZLOUČENÍ A PŘIVÍTÁNÍ NAŠICH KNĚŽÍ

Číst dál
Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

Číst dál
Rozhovory s P. Františkem

Rozhovory s P. Františkem

Odkazy na zajímavé rozhovory s naším budoucím duchovním správcem P. Františkem Čechem:

Interaktivní online hra "Zmatek v kostele"

Interaktivní online hra "Zmatek v kostele"

Interaktivní hra "Zmatek v kostele" o našem kostele a svatém Remigiovi:

https://view.genial.ly/619e56f47ea89a0ddd263d5c/interactive-content-zmatek-v-kostele

Zápis z pastorační farní rady konané 16. 5. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 16. 5. 2022

Během svého setkání se pastorační rada věnovala závěrům synodálního procesu na úrovni farnosti. Podrobné zprávy jsou dostupné na webu naší farnosti.
Dalším bodem byly akce pořádané do léta 2022. Podzimní akce upřesní nový duchovní správce František Čech.

  • Noc kostelů: 10.6.2022
  • Biřmování v Čakovicích: 12.6.2022 během mše od 9:00; biskup Václav Malý
  • Letní tábor: 14.-20. srpna 2022
  • Cyklovýlet: květnový termín zrušen; možnost uspořádat ho v září
  • Posvícení: letos se připojíme k akci Čakovické slavnosti již 17. 9. - program bude upřesněn
  • Výročí 100 let od narození Mons. Bradny: So 26.11.2022, 15:00 mše: pozván
    biskup Václav Malý

Křesťanské materiály v ukrajinštině

Křesťanské materiály v ukrajinštině

Historie kostela (Mgr. Pavlína Mašková)

Historie kostela (Mgr. Pavlína Mašková)

Číst dál
Úvod k synodě o synodalitě

Úvod k synodě o synodalitě

Vykročme společně k církvi pro třetí tisíciletí

Základní informace

Slovo synodalita znamená společná cesta, společné putování. Je charakteristikou církve, abychom kráčeli spolu, abychom společně hledali cestu, odpovědi na otázky, společně se radovali a navzájem si dokázali pomoci v nesnázích. Protože tento dynamický život církve potřebuje občas nový impuls, svolal papež František synodu, tj. sněm (nejen) biskupů, o synodalitě.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Pozvání, které se neodmítá

Synoda se tedy netýká jen biskupů nebo těch, kteří mají v církvi přímou zodpovědnost, ale začíná teď, u každého z nás a ve společenství našich farností, všech křesťanů i lidí „nekostelních“. V malých skupinách o 8 – 12 lidech jsme zváni se společně, v modlitbě a dynamice vzájemného naslouchání, vedeni Duchem Svatým, hledat odpověď na otázky, které před nás staví dnešní doba a na které můžeme odpovědět jen v síle společenství. Setkání skupiny by proběhlo na dvakrát. Závěry dialogu koordinátor každé skupinky pošle na arcibiskupství, kde poslouží jako podklady pro práci synodálního týmu na úrovni arcibiskupství, poté české církevní provincie a nakonec synody biskupů v Římě v r. 2023.

Synodální proces by tak přinesl plody jak pro naši farnost, tak pro celou církev.

Přehledný informační leták.

Více na stránkách arcibiskupství https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ nebo velmi dobrý přehled materiálů o synodě na https://www.farnostcheb.cz/clanek.php?id=620.